Blogindlæg

Boligsøgende & mulig auktionsbyder?

 

I dette indlæg gøres opmærksom på hvilke faktorer du som boligsøgende og mulig auktionsbyder skal være opmærksom på ved køb af bolig på tvang.

Med mere end 360 aktuelle tvangsauktioner over fast ejendom, fordelt på hele landet, kan boligsøgende med fordel også søge efter drømmeboligen blandt boliger på tvang.

Advokat Christoffer Ring, fra Lind Advokataktieselskab, har givet os svar på hvilke spørgsmål som ofte gør sig gældende hvis man som boligsøgende overvejer at byde på en tvangsauktion.

 

Hvor finder jeg oplysninger om hvilke boliger der sælges på tvangsauktion?

Salgsopstillingen kan downloades fra www.tvangsauktioner.dk eller www.itvang.dk

 

Hvor og hvordan gennemføres en tvangsauktion over fast ejendom?

En tvangsauktion gennemføres ved fogedretten i den retskreds, hvor ejendommen er beliggende. På salgsopstillingens første side fremgår tid og sted for auktionens afholdelse.

 

Hvad er mindste overbud?

Fogedretten fastsætter mindste overbud, dvs. lavest mulige bud der antages af fogedretten. Det ligger typisk på mellem 10.000-20.000 kr.

 

Bundet af sit bud

Et salg på en tvangsauktion sker til højestbydende. Man skal dog være opmærksom på, at selvom ens bud ikke var højst på auktionen, er afgivelse af bud forsat bindende for dig som byder.

 

Hvad skal der betales udover budsummen?

Udover budsummen skal der betales en sum af omkostninger, salærer og restancer, kaldet størstebeløbet. Størstebeløbet kan aflæses på en af de første sider af salgsopstillingen. Beløbene ændrer sig ofte en smule i perioden, fra der er udarbejdet salgsopstilling til auktionsdagen, så fogedretten beder altid rekvirenten opgøre størstebeløbet lige før auktionen går i gang.

Herudover skal der også betales auktionsafgift og tingslysningsafgift. Det fremgår af auktionsvilkårene, hvordan disse afgifter beregnes.

 

Hvad med sikkerhedsstillelse?

Auktionskøber skal stille sikkerhed i forbindelse med tvangsauktionens gennemførelse.

Sikkerhedsstillelsen opdeleles som oftest i en ”lille” og en ”stor” sikkerhedsstillelse.

Den ”lille” sikkerhed er det beløb, som auktionskøberen skal kunne stille med i fogedretten, og der gives som oftest op til en uge til at stille den ”store sikkerhed”.

Størrelsen af den ”lille” sikkerhed ligger typisk på kr. 10.-20.000, svarende til de omkostninger, der vil være forbundet med afholdelse af en ny auktion.

Størrelsen af den ”store” sikkerhed kan aflæses på en af de første sider af salgsopstillingen, men varierer dog, afhængigt af hvor stort et bud auktionsvinderen har afgivet.

Rekvirenten opgør den ”store” sikkerhedsstillelse straks efter auktionen er gennemført.

Sikkerhedsstillelse kan blandt andet ske ved deponering af kontanter, ved at stille en bankgaranti eller ved en advokatindeståelse.

 

Afholdelse af ny auktion

Ejeren af ejendommen eller en panthaver, der ikke fik fuld dækning ved det højeste bud, kan, efter auktionen er gennemført, forlange, at der afholdes en ny auktion.

Tidspunktet for den nye auktion bliver straks fastsat af fogedretten, og fastsættes som oftest 4-6 uger efter den første auktion.

Kommer der højere bud på den nye auktion, vil den højestbydende på den nye auktion få skøde på ejendommen. I modsat vil ejendommen tilfalde højestbydende fra første auktion.

 

Aflysning af tvangsauktion

Skyldner har mulighed for at afværge tvangsauktionen helt frem til selve auktionen. Det er ikke altid muligt at nå at indrykke annonce om, at en auktion er blevet afværget, og derfor kan man med fordel ringe til fogedretten på auktionsdagen for at få bekræftet, at auktionen gennemføres.

Ovenstående er blot en række af de forhold som man som boligsøgende og mulig auktionsbyder bør være opmærksom på. Det er ikke sjældent, at der på en tvangsauktion opstår situationer eller behov for stillingtagen til forhold af juridisk karakter. Af den årsag kan man med fordel søge råd hos en advokat, der har erfaring med tvangsauktionsprocessen, inden man giver møde på en tvangsauktion.

Billede - Christoffer RingHousing People og Lindlaw