Blogindlæg

Hvorfor vælge en boligagent?

I dette blogindlæg vil jeg komme ind på nogle af de fordele, der er ved at vælge en boligagent. Men til at starte med vil jeg forklare, hvordan en ny lovgivning har medført, at der i dag er væsentligt flere boligkøbere, der søger professionel rådgivning, eksempelvis fra en boligagent, inden de kaster sig ud i at købe fast ejendom.

Ejendomsmæglerens rolle i en bolighandel har altid været at være sælgers repræsentant, men ifølge den tidligere ejendomsmæglerlov var ejendomsmægleren også i et vist omfang forpligtet til at rådgive køberen, bl.a. om væsentlige forhold vedrørende ejendommens stand og finansiering af ejendomskøbet. Dette skabte i visse tilfælde tvivl om, hvorvidt mægleren også varetog køberens interesser.

Den 1. januar 2015 blev der indført en ny ejendomsmæglerlov. Loven har til formål at bidrage til gennemsigtighed, effektivitet, sikkerhed og tryghed for forbrugerne i forbindelse med ejendomshandel.
Den nye lov har blandt andet til formål, at præcisere ejendomsmæglerens rolle i en ejendomshandel, således at der ikke længere kan være tvivl om, at ejendomsmægleren alene er sælgers repræsentant. Det fremgår direkte af lovteksten, at ejendomsmægleren skal rådgive sælgeren og varetage sælgerens behov og interesser, samt at ejendomsmægleren skal oplyse køberen om mulighed for at søge bistand, hvis ikke køberen allerede bistås af egen rådgiver. Det var hermed ønsket, at den nye lov skulle hjælpe til at undgå, at ejendomsmægleren får en rådgivende rolle over for køber.

Før den nye lov trådte i kraft, klarede de fleste boligkøbere selv de indledende faser i boligkøbet. Først når købsaftalen var underskrevet, rettede de henvendelse til en rådgiver, eksempelvis en advokat, der kunne gennemgå dokumenter og rådgive om de mest væsentlige forhold omkring boligen.
Idet det nu står helt klart, at ejendomsmægleren alene er sælgers repræsentant, har den nye lov medvirket til, at det er blevet mere udbredt, at boligsøgende allierer sig med en rådgiver tidligt i forløbet. Køberen kan desuden få stor værdi af at bringe en professionel rådgiver på banen fra starten af, idet dette kan spare køberen både tid og penge:
Tid spares der ved, at mange boligagenter hjælper køber med at effektivisere deres boligjagt.
Alle der har været på jagt efter en ny bolig ved, at det kan være en hård og tidskrævende proces at finde den rette bolig. Når man som kommende boligejer kaster sig ud i boligjagten, er det som oftest med optimisme, begejstring og en masse krav til den kommende bolig. Typisk har man som privat person ikke det store kendskab til boligmarkedet, når man starter sin jagt. Ligeledes kan man muligvis i løbet af sin boligjagt finde ud af, at det man ønsker sig ikke er realistisk at opnå, eventuelt på grund af økonomiske begrænsninger.
I processen med at finde sit nye drømmehjem kan ens krav og forventninger ændre sig. Den bolig man ender med at købe, kan sagtens være meget anderledes, end hvad man havde forestillet sig – man vidste måske bare ikke til at starte med, hvad man egentlig ønskede sig.
Ved at alliere sig med en professionel rådgiver, der kan hjælpe en med at prioritere ens ønsker og vise muligheder i potentielle boligemner, som man måske selv ikke ville kigge efter, sparer man en enorm arbejdsbyrde og derved også meget tid.
Penge kan der spares ved, at man opnår et afslag i købesummen. Mange boligjægere håber at få et afslag af udbudsprisen, når de køber fast ejendom. Hvorvidt dette kan lade sig gøre, afhænger af flere faktorer, herunder sælgers position, og markedet som der handles på. Det er vigtigt, at man som køber åbner en eventuel prisforhandling på bedst mulig vis. Prisforhandling kræver erfaring og forberedelse. Ved at få hjælp fra en professionel rådgiver, sikrer man sig, at forhandlingen åbnes og gennemføres på bedst mulig vis, idet rådgiveren har værktøjerne og erfaringen til at forhandle optimalt på køberens vegne.

Oplysning omkring priser for at få Housing People til at assistere med boligsøgning, forhandling mv. for private kunder kan ses via følgende link; http://housingpeople.dk/privatkunde/

Blogindlæg skrevet af advokat Lisa Julie Bärlund fra Lind Advokataktieselskab.Housing People - Lisa Julie