Boligguide

Advokatforbehold
Et advokatforbehold er en kort tekst , som giver dig mulighed for at fortryde inden for en given frist efter, at du har skrevet købsaftalen under.

Et advokatforbehold bruges, hvis du skriver under på en købsaftale, inden den er gennemgået af din advokat.

Advokatforbeholdet er ikke automatisk med i købsaftalen. Du skal derfor selv sørge for at advokatforbeholdet skrives ind i købsaftalen. Fristen skal være på minimum 3 hverdage. Normalt er et advokatforbehold tidsbegrænset til 3-5 hverdage, men advokaten kan undervejs bede om mere tid til at gennemgå aftalen.

Ved at anvende et advokatforbehold får du tid til, at rådføre dig med din advokat om købet. Advokaten gennemgår alle papirerne og vurderer, om der er forhold eller vilkår, som bør undersøges nærmere eller forhandles.

Beslutter du herefter, at du ikke ønsker at købe, koster det dig ikke andet end advokatens salær.

Såfremt du ønsker at fortryde købet uden valg af advokatforbehold, kan du komme ud af handlen ved at bruge den lovbestemte fortrydelsesret. Ved brug af denne fortrydelsesret betaler du sælger godtgørelse på 1% af købesummen. Inden 6 hverdage fremsendes en skriftlig meddelelse og godtgørelsen betales.

Advokatforbeholdet kan formuleres således:
”Købers underskrift på denne købsaftale er betinget af, at købers advokat kan godkende købsaftalen i dens helhed. Godkendelse skal være meddelt sælgers ejendomsmægler senest den xx.xx.xxxx, kl. xx:xx.”