Boligguide

Andelsbolig
En andelsbolig er en boligform, hvor man er medlem af en andelsboligforening og igennem denne, har en brugsret til lejligheden. Det er andelsforeningen der ejer ejendommen hvor lejligheden er, og foreningens medlemmer har så en ret til at bo i en nærmere bestemt lejlighed.

Når man køber en andelsbolig køber man ikke fast ejendom, som man f.eks gør når man køber en ejerlejlighed. Man køber en boligret.

Boligretten er nedsat på en stykke papir (andelsbeviset) som beviser, at man har boligretten.

Boligafgiften
Når man køber en andelsbolig, skal man udover den pris man betaler for andelen, også betale en månedlig boligafgift.

Boligafgiften betales af alle andelshaverne i foreningen og er med til at dække de løbende driftsudgiften på ejendommen (skatter, afgifter, renholdelse, vedligeholdelse m.v). Det som på en ejerlejlighed bliver betegnet som fællesudgifter.

Derudover dækker boligafgiften, afdrag og renter på foreningens lån. Typisk er dette den største andel af boligafgiften og derfor skal man være meget opmærksom på hvilken type lån foreningen har.
Man kan som hovedregel sige, at hvis der er stor gæld i foreningen er der oftest også en høj boligafgift

Anvendelsesudgifter
Anvendelsesudgifter dækker som regel aconto varme, gas og vand