Boligguide

Byd på boligen
Du kan altid forhandle pris på en bolig!

Prisforhandling
Som køber kan du altid vælge at afgive et tilbud, der er lavere end den udbudte pris.
Husk dog at sælger er frit stillet til at afvise alle tilbud – også selv om sælger modtager tilbud fra flere købere.

En købsaftale, der er underskrevet af køber, svarer til et afgivet tilbud på en bolig.
Først når sælger har underskrevet aftalen er handlen en realitet.
Med andre ord har du som køber ingen garanti for, at du har købt boligen, selv om du har underskrevet købsaftalen.

Flere købere?
Beslutningen om, hvem der skal sælges til, er ene og alene sælgers valg!

Valget af køber behøver ikke nødvendigvis at afhænge udelukkende af tilbuddets størrelse.

Ejendomsmægleren kan ikke reservere en bolig til dig - eller andre købere. Mæglerens opgave er i den situation, at præsentere sælger for samtlige tilbud.

Ejendomsmægleren må ikke oplyse en interesseret køber om indholdet af andre køberes tilbud, men må gerne fortælle om der er andre, der er interesseret i boligen.

Det er først, når både køber og sælger har underskrevet købsaftalen, at der er indgået en handel.