Boligguide

Energimærkning
En energimærkning består af et ”Energimærke” og en ”Energiplan & dokumentation”. Tilsammen udgør de ”Energimærkerapporten”.

Energimærket viser en bygnings beregnede teoretiske forbrug af el, vand og CO2.

Ved en energimærkning forstås en standardiseret og dokumenteret opgørelse over en bygnings energi-mæssige tilstand i forhold til andre bygninger, herunder også vandforbrug, energiforbrug i tekniske installationer og apparater samt forslag til forbedringer.

Ordningens formål er, at fremme energi- og vandbesparelser og øge effektiviteten inden for al anvendelse af energi og vand i bygninger.

Bygningen tildeles et energimærke for såvel varme, el og vand samt CO2 udledning.

Ejendommen skal energimærkes mindst én gang hvert 5. År.

Er et energimærke mere end 3 år gammelt skal bygningen energimærkes igen, hvis den udbydes til salg.