Boligguide

Forsikringer

Ejerskifteforsikring
Eventuel ejerskifteforsikring skal tegnes inden overtagelsen, og før du får nøglerne til ejendommen.

Ejerskifteforsikringen tegnes på grundlag af ejendommens tilstandsrapport, og det er frivilligt, om du ønsker at tegne forsikringen.

Sælger skal, inden underskrift af købsaftalen, forelægge et ejerskifteforsikringstilbud og bekræfte overfor dig, at betale halvdelen af den forsikringspræmie, der fremgår af forsikringstilbuddet. Ellers er sælger ikke fritaget for sit 10-årige mangelansvar.

Du vælger selv, i hvilket forsikringsselskab du vil tegne og til hvilke vilkår. Hvis du vælger en dyrere forsikring, end den i det forelagte tilbud, skal sælger alene betale halvdelen af præmien for den tilbudte forsikring.

Husforsikring
Du skal minimum tegne en husforsikring, der dækker brand og stormskade.

Forsikringen skal gælde fra det tidspunkt, hvor du overtager eller får nøglen til ejendommen

Indboforsikring
Indboforsikringen er en pakkeløsning, der dækker:

  • Dit indbo
  • Skade på andres ting
  • Retshjælps

Familieforsikringen gælder for alle familiemedlemmer, der er tilmeldt folkeregisteret på forsikringstagerens adresse.