Boligguide

Fortrydelsesret
Selvom købsaftalen er underskrevet af både sælger og køber, har køber mulighed for at fortryde handlen.

Fortryder køber handlen, skal dette meddeles senest 6 hverdage efter, at køber er blevet bekendt med sælgers underskrift.

Såfremt køber fortryder handlen skal køber endvidere, inden for samme frist, betale sælger eller sælgers ejendomsmægler en godtgørelse på 1% af den kontante købesum.

Hver opmærksom på, at man som køber ikke har ret til at fortryde, hvis ejendommen har landbrugspligt på handelstidspunktet eller såfremt ejendommen bliver solgt på auktion/tvangsauktion.