Boligguide

Købsaftale
En købsaftale er en aftale mellem køber og sælger, hvor vilkårene for handlen fastlægges. Salgsopstillingen på ejendommen er også en del af købsaftalen. Når køber underskriver købsaftalen, kaldes det et købstilbud.

Flere købstilbud
Det er muligt, at der er flere, som ønsker at købe den samme ejendom. Det er sælger, der vælger, hvem der skal købe ejendommen. Hver gang der gives købstilbud på en ejendom, får sælger tilbuddet. Det er først, når både køber og sælger har underskrevet købsaftalen, at der er indgået en handel. Indtil sælger har accepteret købers tilbud, kan køber tilbagekalde tilbuddet uden yderligere omkostninger.

Købsaftalen er endelig når:

  • Forbehold i købsaftalen er opfyldt, fx advokatens eller pengeinstituttets godkendelse.
  • Udbetalingen er deponeret.
  • Købers øvrige økonomiske forhold er afklaret.
  • Køber ikke længere har mulighed for at fortryde handlen.

Selvom købsaftalen er underskrevet af både sælger og køber, har køber mulighed for at fortryde handlen – Læs mere om dette under fortrydelsesret – Klik her