Boligguide

Overtagelse af ejendom
Overtagelsen af ejendommen ligger ofte nogle måneder efter underskriften på købsaftalen. Inden overtagelsesdatoen skal du sammen med ejendomsmægleren aftale med sælger, hvornår det skal ske. Hvis intet andet er aftalt, sker det kl. 12.00 på overtagelsesdagen jf. købsaftalen.

Selve overtagelsen sker ved, at sælger afleverer alle boligens nøgler til dig, og forbruget af el, vand, gas, fjernvarme og/eller olie aflæses. Aflæsning er vigtig, da den skal bruges til refusionsopgørelsen. På overtagelsesdagen gennemgår du, ejendomsmægleren og sælger boligen en sidste gang. Er der opstået større fejl eller mangler, siden du sidst så på boligen? Eller er der forhold, som ikke svarer til det, der er aftalt i købsaftalen, skal det påtales overfor sælger med det samme. Det kan fx være manglende hårde hvidevarer, eller skader som stammer fra sælgers fraflytning af boligen.

Husk også at få brugsanvisninger og garantibeviser for nyere hårde hvidevarer, og få sælger eller ejendomsmægleren til at vise dig de praktiske ting – hvordan oliefyret virker, hvor HFI-relæet er osv. Det vil oftest være nemmere for dig, at få en hurtig instruktion af én, som kender tingene, end selv at skulle finde ud af dem hen ad vejen.