Boligguide

Skøde & andelsbevis

Skøde
Et skøde er et juridisk dokument, som bruges til at bevise ejerskabet af et stykke ejendom.

Når begge parter har underskrevet købsaftalen, og handlen er endelig, er det normalt køberens opgave at sørge for, at der bliver udformet et skøde. Skødet udarbejdes og tinglyses elektronisk, og indeholder de helt basale oplysninger om handlen: Navne på sælger og køber, ejendommens adresse, købesum og pantehæftelser, servitutter, den offentlige ejendomsvurdering og overtagelsesdagen.

Det er vigtigt at understrege, at skødet alene er en kvittering på, at ejerskabet er overgået til køber. Der sker ingen kontrol af handelsvilkårene i forbindelse med tinglysningen. Det er derfor vigtigt, at du som køber, sammen med din advokat sikrer, at vilkårene i købsaftalen – såvel juridisk som praktisk – er i orden og acceptable, inden købsaftalen bliver endelig, og det er den først, når advokatforbeholdet og/eller fortrydelsesretten er udløbet.

Andelsbevis
Andelsbeviset er andelshavers bevis på, at man som andelshaver, har brugsretten til en andelsbolig. Man kan se andelsbeviset som et pendant til et skøde, som man kender fra ejerboliger.

Det er andelsboligforeningen, der skal udforme og give andelsbeviset til andelshaver, når andelshaver overtager andelsboligen.