Boligguide

Tilstandsrapport
En tilstandsrapport er resultatet af et huseftersyn. Tilstandsrapporten er en skriftlig vurdering af synlige skader og tegn på skader som karakterers ved ”K0-K3”. Rapporten laves af en beskikket bygningssagkyndig, og er nødvendig for, at du som køber kan tegne en ejerskifteforsikring.

Der laves tilstandsrapport på både huse, sommerhuse og ejerlejligheder, det er dog mest almindeligt, at rapporten anvendes på huse

Tilstandsrapportens hovedfunktion er, at afklare forholdet mellem sælger og køber i tilfælde af, at det viser sig, at den solgte ejendom lider af en mangel. Ordningen er valgfri for sælger, men i en række tilfælde fordelagtig for begge parter, da det 20-årige sælgeransvar begrænses betydeligt.

Der er dog ejendomme, hvor det ikke er muligt at frigøre sig for sit sælgeransvar, fx erhverv, landbrug, aktielejligheder og andelsboliger.

Hvad betyder K’erne:
IB Ingen bemærkninger.

KO Kosmetiske skader.

K1 Mindre alvorlige skader som ikke har nogen indflydelse på bygningsdelens eller bygningens funktion.

K2 Alvorlige skader. K2 beskriver alvorlige skader, som følge af, at en bygningsdels funktion vil svigte inden for overskuelig tid. Skaden vil ikke give følgevirkning på andre bygningsdele.

K3 Kritiske skader. Det samme som K2. Dog vil skaden medføre svigt på andre bygningsdele.

UN Behov for yderligere undersøgelse.