Kommunikation
For Housing People er det vigtigt at forventningsafstemme vores ydelse overfor vores kunder. Vores udgangspunkt er at kommunikere både effektivt og i en direkte kommunikations form så vi undgår misforståelser.

Vi vil bidrage til en åben kommunikation internt såvel som eksternt med fokus på vores kunder.

Housing People’s kommunikation skal være åben og ærlig, den skal være velforberedt og tilpasset vores kunders behov.

Sidst men ikke mindst, skal vores kommunikation være i overensstemmelse med det vi siger, vi gør, og aktivt understøtte vores, vision, værdier og virksomhedsstrategi.