Udlejning

Udlejning af private boliger

Housing People er din oplagte samarbejdspartner.
Foruden at vi samarbejder med en lang række store danske selskaber, ambassader og internationale virksomheder, har vi også mulighed for at tilbyde en række services som f.eks. administrationsaftaler, rådgivning ift. Istandsættelse, indretning eller alm. Vedligehold.
Housing People tilbyder div. Servicepakker, der bl.a. inkluderer havehold og rengøring m.m.

Den vigtigste kommunikationsplatform er internettet. Vores website samt samarbejdspartnere, har tilsammen i gennemsnit 350.000 månedlige besøgende, det sikrer vores kunder en bred præsentation i både ind- og udland. Housing People blev i 2013 nomineret til, I Vækst Prisen, ydermere så har vi stor succes som boligagent/boligcaster for TV2 til programmet 3 X Beliggenhed
 Vi løber stærkest for vores kunder. 

Som kunde i Housing People er du i trygge hænder. Vi sætter en ære i diskretion og arbejder udelukkende på, at imødekomme dine behov og ønsker

Den første kontakt
Den første kontakt sker i samarbejde med en af vores kompetente medarbejdere, som vil sørge for, at du får afklaret alle spørgsmål, og at du bliver tilknyttet vores styresystem, således at du bliver informeret om, hvilke lejere som er potentielle for en ejendom som din. 

Dette er naturligvis helt uforpligtende og gratis. 

Besigtigelsen
Besigtigelsen er uden forpligtelse for dig.  
Her møder du en af vores dygtige Housing People Agenter, som efter gennemgang af din bolig vil anslå et realistisk huslejeniveau i samråd med dig. Herudover vil alle dine spørgsmål blive besvaret, og du vil blive hensigtsmæssigt klædt på til næste skridt i udlejningsprocessen. 

Formidlingsaftalen
Formidlingsaftalen underskrives når du føler dig bedst muligt klædt på og vi har gennemgået samtlige spørgsmål og processen som helhed, ift. At udleje din ejendom.
Så snart vi har modtaget formidlingsaftalen, påbegynder arbejdet med at finde den helt rette lejer til dig og din bolig, alle interesserede lejere bliver som udgangspunkt præsenteret for dig såfremt vi mener at lejer er en reel lejer. - Valg af lejer vil altid være dit.

Fremvisninger
Fremvisningerne varetages af vores Housing People Agenter. Til dette kræves, at vi har fået udleveret en nøgle, energimærke og evt. plantegning – Har din ejendom tidligere været til salg er et hhv. oplysninger derfra samt billeder som vi tager udgangspunkt i, således at du ikke pålægges unødvendige omkostninger.
Vi vil med vores erfaring igennem de sidste 21 år i branchen og med kendskab til boligen gå grundigt til værks og præsentere alle de herlighederne, som din bolig tilbyder. 

Udlejningen
Udlejningen er en realitet, når du har en godkendt lejer og lejekontrakten er underskrevet. Har du tilvalgt en af vores administrationsaftaler vil Housing People være "din forlængende arm" under hele udlejningsforløbet. 

Eksempel på en administrationsaftale:

Administration/servicering af deres ejendom herunder: 

* Vi varetager dialogen mellem lejer og jer.

* Vi koordinerer med udlejer såfremt der opstår akutte situationer hvorved f.eks. autoriserede håndværkere skal tilkaldes. 

* Vi har vagthold ugens hverdage mellem kl. 08-18

* Lørdag og søndag mellem 09-14 - tilkald udenfor disse tidsrum bekostes med kr. 200 pr. Påbegyndt time.

* Opkrævning af husleje

* Opkrævning af forbrug, el, vand og varme

* Rykkerskrivelse ved manglende betaling af hhv. husleje og forbrug - rykkergebyr for manglende betaling opkræves lejer via depositum.
Aftale om administration løber som standard i 12 mdr. og kan ikke opsiges imellemliggende periode medmindre lejer opsiges og udlejer selv skal gøre brug af ejendommen. Dertil er der 3 mdr. opsigelse ultimo mdr.

Administration af jeres ejendom
640,00 pr. mdr ex. Moms

Lejekontrakten
Udarbejdelse af lejekontrakten bekostes udlejer 1% af lejen dog minimum kr. 1500, og således at kontraktudfærdigelse sker på standardformular, såfremt udlejer og lejer ønsker indsat særlige vilkår heri, der ligger udover alm. Betingelser jævnfør § 11, opfordres udlejer til at søge udvidet juridisk/økonomisk bistand herom

Overdragelse
Overdragelse af din ejendom, varetages af en af Housing Peoples agenter, vi gennemgår ejendommen fra A-Z, hvis det ønskes udarbejder vi gerne indflytningsrapporten og fotodokumentere ejendommen forud for endelig overdragelse. Bemærk at det er udlejers eget ansvar at opbevare oplysninger om lejer, lejeaftalen samt indflytningsrapporten med fotodokumentation, dette er for at sikre at vi som serviceorgan overholder persondataloven og efter endt samarbejde ikke må opbevare data den enkelte person.

Pris
Vi er blandt Danmarks mest efterspurgte boligudlejningsselskab, det betyder ikke at vi opkræver et højt vederlag, nok snare tværtimod, vi kan nemlig tillade os at konkurrere på prisen og sikre dig som udlejer, at der ikke tillægges yderligere udgifter, gebyrer eller andet, end hvad vi forvejen er aftalt.
Vort vederlag beregnes udfra lejens fastsættelse, dvs. hvis din bolig vurderes til at koste kr. 20.000 pr. mdr. ex. forbrug, så er vores vederlag kr. 20.000 ex. moms, koster din bolig 7.000 kr. i leje pr. mdr. ex. forbrug, så er vores vederlag kr. 7.000 ex. moms.
Udgifter til annoncering, fotografering, plantegning, kørsel mv. er inkluderet 
Vi yder 20% i rabat såfremt du henvises fra din ejendomsmægler som desværre ikke har formået at sælge din ejendom, ligeledes tilbyder vi 20% i rabat, hvis du har mere en 1 bolig du ønsker udlejet - disse rabatter kan ikke kombineres. Der ydes ikke yderligere rabat, såfremt udlejer selv finder en lejer.
Udfærdigelse af indflytningsrapporten er lovbestemt, hvorfor denne skal følge lejers fejl og mangelliste, det er udlejers ansvar at opbevare rapport samt fotodokumentationen.
Udgift til udarbejdelse af indflytningsrapporten samt fotodokumentation koster kr. 980 ex. moms.

Afregning
Når lejekontrakten er underskrevet af begge parter, indbetaler lejer depositum samt forudbetalt leje og forbrug, dette skal eksekveres senest 2 bankdage før overdragelsen til Housing People deponeringskonto.
Når betalingen er fundet sted, underrettes udlejer og vi fremsender vores faktura til orientering og modregner dette i lejers deponering, hvorefter udlejers tilgodehavende overføres til oplyste bankkonto, minus eventuelle andre omkostninger iflg. Aftale.

Kontakt Vibeke Thunø på mail, vt@housingpeople.dk og aftal en besigtigelse.